Detaljerat integritetsmeddelande gällande personuppgifter som samlats in av Autorola.

När du använder Autorolas tjänster använder vi dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande är avsett att informera dig, den ”registrerade”, hur vi använder dina personuppgifter. Det är viktigt att skydda dina personuppgifter och vi uppmanar dig att läsa detta integritetsmeddelande.
Om du har problem med att läsa detta integritetsmeddelande eller om du behöver hjälp att förstå det kan du kontakta oss på +46 8 75 13 800 så kommer vi att hjälpa dig så gott vi kan. Vi använder även cookies. Se vår cookiepolicy nedan för mer information om hur vi använder cookies.

Företaget som samlar in dina uppgifter – den registeransvarige – är:


Autorola A/S
Skibhusvej 52A
DK-5000 Odense C
Danmark
Tel: +45 70 20 16 61
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Din huvudkontakt och företaget som behandlar dina personuppgifter – registerföraren – är:

Autorola.se
Gamla Stallet Stora Wäsby Slott
194 37 Upplands Väsby
Tel: +46 8 751 38 00
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Om du har klagomål gällande sättet på vilket vi hanterar dina personuppgifter som vi inte kan hjälpa dig med kan du kontakta dataskyddsmyndigheten:

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel: +46 8 657 6186
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Website: https://www.datainspektionen.se/

 
Om du har klagomål gällande sättet på vilket vi hanterar dina personuppgifter som vi inte kan hjälpa dig med kan du kontakta dataskyddsmyndigheten: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en#h2-11
Dina personuppgifter är skyddade enligt lag av den allmänna dataskyddsförordningen. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Människor som registrerar sig för Autorolas tjänster

När du registrerar dig som en användare av Autorola-produkten INDICATA ingår du ett avtal där Autorola behöver behandla dina kontaktuppgifter. Dina uppgifter kommer att användas för utförandet av Autorolas tjänster och för att verifiera din identitet.
Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka dig rekommenderade åtgärder, kontokopplade e-postmeddelanden och andra relevanta nyhetsbrev du registrerar dig för.
Om det inte uppstår ett rättsligt anspråk är det vår avsikt att radera eller anonymisera uppgifterna som samlats in från dig 2 år efter att ditt konto har avaktiverats. Vänligen ge oss viss marginal för detta eftersom vi inte dagligen söker efter information som ska raderas.
Det finns vissa fall då vi delar de personuppgifter vi samlat in från dig när du registrerade dig för INDICATA med tredje part i syfte att utföra den avtalade tjänsten. Dessa fall inkluderar, men är inte begränsade till, när du köper tjänster, när du underlåter att betala giltiga fakturor från Autorola, när vi fakturerar dig, när vi genomför återbetalningar, när vi tillfrågas av behöriga myndigheter i samband med brott och annat. Mottagarkategorierna är:

 • Revisorer
 • Vår bank
 • Vårt inkassoföretag
 • Vårt inkassoföretag
 • Myndigheter
 • Våra partnerföretag som driver servrarna för våra hemsidor och internettjänster

 

Människor som besöker våra hemsidor

Vi samlar in information om vilka sidor du besökt, vilka fordon du värderar, vilken kampanj som tog dig till våra sidor etc. Informationen används i marknadsföringssyfte och för att optimera användarupplevelsen och -flödet med målet att förbättra försäljningen.
Identifierbara uppgifter som används för att spåra användare kommer att lagras i som mest två år. Anonyma uppgifter kan lagras under längre tid. Vi har ett berättigat intresse av att optimera vår försäljning vilket vi bedömer vara en juridiskt godtagbar anledning att samla in och behandla dina uppgifter baserat på dina besök på våra hemsidor. Vi använder tredjepartstjänster för att sammanställa anonym statistik över användningen av våra hemsidor. Vi använder även cookies. Se vår [cookiepolicy] för mer information om hur vi använder cookies.

Människor som använder Autorola Service Desk eller ber om support på annat sätt

Vi är alltid glada att kunna hjälpa till när du har problem med våra tjänster. Vi har ett berättigat intresse av att hjälpa våra kunder att använda våra tjänster. Vi använder tredjepartssystem för att spåra supportförfrågningar och de personuppgifter du lämnar för supportändamål kan komma att lagras hos en extern partner.
I fall där du begär support för ett undersystem kan vi behöva dela de personuppgifter du lämnar för supportändamål i syfte att begära den support som krävs från våra partners. Vi kommer att radera eller anonymisera de personuppgifter du lämnar för supportändamål 2 år efter att din begäran har hanterats.

Människor som underlåter att betala

Autorola har ett berättigat intresse av att kunder betalar vad de är skyldiga. Autorola kommer att försöka driva in förfallna betalningar. När Autorola och kunden inte kan komma överens om en betalningsmetod kommer Autorola att använda sig av en tredje part för att driva in betalningen och i så fall dela relevanta personuppgifter med inkassoföretaget.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du följande rättigheter kopplade till dina personuppgifter som används av Autorola:

Rättighet
Vad det innebär
Undantag

Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”)

Autorola kommer att radera eller anonymisera dina personuppgifter på begäran. Dina personuppgifter kommer att raderas så fort som möjligt inom en månad från det att din begäran tagits emot.

Autorola är endast skyldiga att radera dina uppgifter om Autorola inte är skyldiga enligt lag att lagra informationen eller om något av följande är applicerbart:

 1. personuppgifterna är inte längre nödvändiga i samband med det syfte för vilket de samlades in eller behandlades;

   

 2. du upphäver samtycket du lämnat för insamling och behandling och det finns inga andra rättsliga grunder för behandlingen;

 3. du motsätter dig behandling i direkt marknadsföringssyfte;

 4. dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot lagen;

 5. dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet hos Autorola;

Rätt till begränsning av behandling

Autorola kommer att sluta behandla dina personuppgifter på förfrågan.

Autorola är endast skyldiga att sluta behandla dina personuppgifter om något av följande är applicerbart:

 • korrektheten hos personuppgifterna bestrids av dig, under så lång tid Autorola behöver för att verifiera om personuppgifterna är korrekta eller inte;

 • behandlingen strider mot lag och du motsätter dig att

  personuppgifterna raderas och begär att behandlingen av dem begränsas i stället;

 • Autorola behöver inte längre personuppgifterna för behandling, men de är nödvändiga för den registrerade i syfte att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk;

 • du har informerat Autorola om kränkning av dina intressen, rättigheter och friheter under tiden undersökning sker om Autorolas berättigade skäl är större än dina.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att vi har felaktiga personuppgifter lagrade kan du meddela oss så korrigerar vi informationen.

 

Den registrerades rätt till registerutdrag

Du har rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter Autorola har sparade om dig. Vi kommer att tillhandahålla dem digitalt om inte annat begärs. Fler regler gäller för insyn i dina personuppgifter men all nödvändig information bör finnas ovan. Kopian av dina personuppgifter kommer att levereras så fort som möjligt inom en månad från det att din begäran tagits emot.

 

Rätt att ta tillbaka samtycke

Om vår insamling och användning av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta Autorola.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i en maskinläslig form. Autorola kan även skicka dem direkt till ett annat företag om du begär detta.

Autorola är endast skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter om:

 1. du har lämnat uppgifterna till Autorola,
 2. datainsamlingen baseras på ditt samtycke eller ett avtal du är en avtalspart till
 3. behandlingen sker automatiserat (det vill säga ingen information på papper).

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot all behandling i direkt marknadsföringssyfte och där du tror att dina rättigheter kränks eller där det finns ett hot mot din frihet.

Autorola kan fortsätta behandla dina personuppgifter om något av följande är applicerbart:

 1. Autorola kan demonstrera övertygande berättigade skäl för fortsatt behandling.

 2. Autorola måste behandla dina personuppgifter för att upprätta, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk.

 3. Den rättsliga grunden för behandling grundar sig varken i ett berättigat intresse eller i ett allmänt intresse.

 

Användning av cookies på Indicata.com

Genom att använda den här hemsidan ger du ditt samtycke till att cookies används.

Vad är en cookie?

Cookies är små filer med elektronisk information som en hemsida sparar på en besökares dator för att identifiera specifik information om besökarens besök på en hemsida.
Cookies berättar inte för oss vem du är, men tilldelar din dator en unik identifikationssträng. Cookies sparas normalt på din dators hårddisk och används för att spåra klick medan du navigerar bland sidorna på hemsidan.

Hur vi använder cookies

Första gången du besöker denna hemsida sparar vi en cookie på din dator. Detta kallas för en ”förstapartscookie”. Vi använder cookies för att kunna avgöra om du tidigare har besökt hemsidan, registrera om du är inloggad, lämnar bud på en bil eller letar efter en ny bil. Detta kallas för en HTTP-cookie. Vi använder även cookies för att göra det möjligt för oss att samla in annan information om dig som t.ex. demografiska uppgifter eller information om preferenser. På så vis kan vi visa dig dina favoritbilar när du besöker vår hemsida. Vi kan även använda informationen för att göra vår hemsida lättare att använda. Nedan kan du se en översikt över de förstapartscookies vi använder på vår hemsida.

CookienamnVad används cookien för
Adsense: _gads Googles Adsense-cookies används för att visa dig relevant reklam. Adsense-cookies innehåller inga personuppgifter. Om du vill veta mer om Googles Adsense-cookies och hur du kan kontrollera dem kan du gå till http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/
Google Analytics: Cookies med namn som börjar med ”_ut” Vi använder Google Analytics för att ge oss insyn i hur användare interagerar med vår hemsida. För att samla in denna information använder sig Google Analytics av ett antal cookies. Informationen som samlas in är anonym och statistisk. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter. Google tillhandahåller en plugin för att neka dessa cookies (opt-out) för de flesta vanliga webbläsare på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
JSESSIONID Denna cookie hjälper oss identifiera din nuvarande session. Cookien innehåller endast en unik identifierare - inga personuppgifter.
Lightstreamer:Cookies med namn som slutar med ”_myfavorites” Vi använder Lightstreamer för att garantera att du får en realtidsupplevelse när du använder vår favoritlista. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter. För mer information om cookies kopplade till Lightstreamer kan du gå till http://www.lightstreamer.com/privacy-policy
Locale För hemsidor som finns på flera språk hjälper den här cookien till att komma ihåg vilket språk du tidigare har valt. Denna cookie innehåller inga personuppgifter.
Login Login-cookien används för att komma ihåg dig nästa gång du besöker vår hemsida. Cookien sparar endast ditt användarnamn - inga personuppgifter.
NTPClockOffset Denna cookie gör att vi kan ge dig samma köpupplevelse oberoende av var du befinner dig. Cookien innehåller endast en unik identifierare - inga personuppgifter.
Qualaroo:Cookies med namn som börjar med ”ki_” Vi använder Qualaroo för enkäter gällande hemsidans kvalitet. Qualaroo-cookies innehåller inga personuppgifter. För mer information om cookies från Qualaroo, se https://qualaroo.com/privacy-policy/
ROUTEID ROUTEID-cookien används för att garantera bästa möjliga stabilitet och prestanda för dig när du navigerar runt på hemsidan. Denna cookie innehåller inga personuppgifter.
Visual Website Optimizer: Cookies med namn som börjar med ”_vis_opt_” Dessa cookies som tillhandahålls av Visual Website Optimizer används för att optimera din upplevelse på hemsidan. Visual Website Optimizer-cookies innehåller inga personuppgifter. Om du inte vill att Visual Website Optimizer-cookies används (opt-out) kan du gå till http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php
Zipcode Denna cookie används för att beräkna avståndet från det postnummer du valt till de bilar du ser i de aktuella auktionerna. Zipcode-cookien innehåller inga personuppgifter.

 

Hur du avaktiverar cookies

Du kan ställa in din webbläsare på att inte acceptera cookies eller att meddela dig när du tar emot en cookie vilket ger dig möjlighet att välja om du vill acceptera den eller inte. Var medveten om att vissa av våra tjänster, till exempel att lämna bud i en auktion, inte kommer att fungera om din webbläsare inte accepterar cookies. Du kan dock tillåta cookies från vår hemsida genom att ställa in vår hemsida som en ”pålitlig hemsida” i din webbläsare.

Hur du raderar cookies

Genom att radera cookies tar du tillbaka ditt samtycke till vår cookiepolicy. Du kommer att behöva acceptera vår cookiepolicy igen för att använda vår hemsida. Om detta inte fungerar ber vi dig att klicka här och följa instruktionerna.

Tredjepartscookies

Vissa cookies sparas av tjänster som finns på våra sidor. Dessa sparas av tredje part som vi har ingått avtal med och kontrolleras av operatören för den tjänsten. Dessa kallas för ”tredjepartscookies”. Ett exempel på sådana operatörer kan vara våra marknadsföringsagenturer eller serviceleverantörer. Syftet med dessa är huvudsakligen att samla in statistisk information och för att optimera hur enkel vår sida är att använda. Nedan kan du se en översikt över de tredjepartscookies vi använder på vår hemsida.

CookienamnVad används cookien för
Adform: C, cid GCM, TPC och XCM Adform används för att utvärdera våra marknadsföringskampanjer. För information om hur du avaktiverar Adform-cookies (opt-out), se http://www.adform.com/site/privacy-policy/
Doubleclick: _drt_ och id Doubleclick-cookies används för att visa dig relevant reklam. För mer information om DoubleClick-cookies och hur du kontrollerar dessa cookies kan du gå till http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/
Youtube: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE och YSC Youtube-cookies används för att vi ska kunna hjälpa dig att komma igång med vissa av våra produkter. För mer information om Youtube-cookies kan du gå till http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Zendesk: Cookies med namn som slutar med ”__c”, __qca, gauge, _mkto_trk_, optimizelyBuckets, optimizelyEndUser, optimizelySegments, zendesk_session och _zendesk_shared_session Vi använder Zendesk-cookies för att ge dig möjlighet att ge feedback på våra produkter. För information om Zendesk-cookies och hur du nekar dem eller raderar dem kan du gå till http://www.zendesk.com/company/privacy


Cookies som sparas av vår hemsida kommer att lagras på din enhet i upp till två (2) år för att sedan raderas automatiskt.

Mer information om cookies

Om du vill lära dig mer om cookies rekommenderar vi www.allaboutcookies.org För att ta reda på mer om lagstiftning gällande cookies kan du läsa Direktiv 2009/136/EG om användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, personuppgifter och integritetsskydd samt upprätthållandet av konsumentskyddslagstiftning.

Frågor

Om du har frågor rörande användningen av cookies på vår hemsida kan du skicka ett e-postmeddelande till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.