Vårt uppdrag

Vårt uppdrag.
Vi hjälper företag att göra bättre beslut, för att få en konkurrenskraftig
fördel och att förbättra sin operationella effektivitet .

Världsledande inom Business Intelligence för begagnade-bil omsättning

INDICATA är världsledande inom Business Intelligence och analyslösningar för återförsäljare av begagnade personbilar inom fordonsindustrin. Utvecklad för höga prestanda som används för managementstyrning av fordonsflottor. INDICATA möjliggör för biltillverkare, återförsäljare och åkerier att vända datadrivna kunskaper till en konkurrensfördel och ger dem strategisk vägledning för att förbättra driftseffektiviteten i sina begagnade fordons omsättning.

INDICATA är ett svar på en ökande efterfrågan på marknaden för realtids information och insikter.

De framgångar vi har upplevt med vår teknik har hjälpt oss att få internationell dragkraft och gett oss en växande kundkrets från världens ledande biltillverkare och återförsäljare vars fordonsverksamhet har sett imponerande förbättringar sedan de valt att implementera INDICATA.

INDICATA är resultatet av ett samarbete mellan bilindustrins management och programutvecklare . Tillsammans har vi utvecklat vår unika metod för insamling, bearbetning och analys av levande data som används inom bilmarknaden för att ge insikter om marknadsdynamiken , till skillnad från något annat i branschen. Med INDICATA finner man bredden och kraften i användbar data och levererar insikter som är direkt inom räckhåll.

Del av Autorola gruppen

INDICATA är en del av Autorola Group, en global ledare inom online-remarketing och fordons IT-lösningar för professionell begagnad bil och fleet management med huvudkontor i Danmark. Företaget har för närvarande cirka 350 anställda och dotterbolag i 19 länder i Europa, Nordamerika, Latinamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Autorola Group har förbundit sig till en ständig förnyelse process i hela den digitala omvandling som pågår kontinuerligt. Företaget anpassar sig ständigt efter de behov som finns hos våra kunder, alltid från ett online perspektiv, för att nå framgång i handeln och marknadsföring av begagnade fordon som kommer från varierande uppdragsgivare som har fordonsflottor som skall avyttras.

Autorola är indelad i tre globala affärsenheter:

MARKETPLACE
Internationell auktions plattform
Piattaforma internazionale di aste online
SOLUTION
Bilparksförvaltning & Inspektion
SOLUTIONS
INDICATA
Business Intelligence och analys
Business Intelligence & Analyse