Vår mission

Vår mission är att hjälpa företag att framgångsrikt driva och utveckla sin
begagnade- fordon verksamhet genom att tillämpa data- drivna kunskaper

Låt ¨business intelligence¨ bli din fördel

Konstruerad för management på hög nivå inom fordonshantering , INDICATA möjliggör för biltillverkare, återförsäljare och andra företag inom bilbranschen att använda kunskap som en konkurrensfördel som ger dem strategisk vägledning för att förbättra effektiviteten i sin omsättning av begagnade fordon.

Använd informationsbaserad kunskap i varje beslut du tar

Plattformen samlar in, bearbetar och analyser aktuell begagnad bil marknadsdata för att ge insikter om marknadsdynamik inklusive efterfrågan, tillförsel, prissättning, lager, etc. Uppgifter om alla bilar som för närvarande är till salu på en marknad samlas i realtid från klassificerade webbplatser, OEMs webbplatser, återförsäljares webbplatser och beg- bils återförsäljares webbplatser.

Affärsvärden och fördelar för våra kunder

Den webbaserade INDICATA dashboard som är en visuell och lättfattlig display som innehåller de nyckeltal som är viktiga ger realtids KPI, instrumentpanel och analys så att du kan:

  • Övervakar resultatet av din begagnade- bil verksamhet
  • Planera strategier och taktik för att förbättra omsättning och resultat
  • Förbättra insynen på marknaden
  • Omedelbart mäta din position på marknaden
  • Ger dig information om utbud och efterfrågan för ditt lager
  • Förbättra effektiviteten I era begagnade fordonss omsättning
  • Optimera begagnade bilars priser
  • Gör välgrundade samt informationsbaserade beslut
  • Hantera risker mot ständigt förändrade marknadsförhållanden

Värdefull information för att vägleda er verksamhet med beg. fordon till snabb framgång

INDICATA ger er information om de viktigaste nyckeltalen, vilket ger er möjlighet att på ett snabbt sätt förbättra resultat och effektivitet i din begagnade-bil verksamhet, allt för att ni ska nå framgång . Det ger er också möjlighet att hantera de risker som ständigt förändrade marknadsförhållanden kan ge upphov till.

MARKNADSDAGAR UTBUD

MARKNADSDAGAR UTBUD

LAGERDAGAR

LAGERDAGAR

PRIS TILL MARKNAD

PRIS TILL MARKNAD

PRIS STRATEGI

PRIS STRATEGI

LAGEROMSÄTTNINGSHASTIGHET

LAGEROMSÄTTNINGSHASTIGHET

ANDEL ÖVER FÖRSTA ERBJUDNA PRIS TILL MARKNADEN

ANDEL ÖVER FÖRSTA ERBJUDNA PRIS TILL MARKNADEN

Pris inte ändrat på många dagar

PRIS INTE ÄNDRAT PÅ MÅNGA DAGAR

FÖR FÅ BILDER

FÖR FÅ BILDER

 

Unik sammansvettsning av avancerade moduler och funktioner

INDICATA är en integrerad svit av avancerade moduler och spännande funktioner och funktionaliteter, som ger unik information om marknaden som gör att användare hos OEM importörer, återförsäljare, finansbolag och leasingföretag på alla nivåer effektivt kan hantera sina begagnade fordons prissättning, riskbedömning och konkurrenskraft.

GRUPP ÖVERSIKT
GRUPP ÖVERSIKT
HANDLARENS KONTROLLPANEL
HANDLARENS KONTROLLPANEL
INVENTERINGSLISTA
INVENTERINGSLISTA
BIL DETALJER
BIL DETALJER
JÄMFÖRELSEINDEX
JÄMFÖRELSEINDEX
BILVÄRDERING
BIL VÄRDERING

 

Din guide för att förbättra ert begagnade- bil företag

Resan börjar verkligen när INDICATA systemet är levande. Tänk på vårt serviceteam som din Sherpa. Vägledande och som gör grovjobbet som du använder för att förbättra effektiviteten för dina begagnade-bilars prisrörelser och konkurrenskraft.

IMPLEMENTERING

IMPLEMENTERING

Träning

TRÄNING

Avancerad analys

AVANCERAD ANALYS

Workshops lageranalys

WORKSHOPS LAGERANALYS

Ledningsrapporter

LEDNINGSRAPPORTER

LEDNINGSRAPPORTER
Integration

INTEGRATION

 

Förbättra dina begagnade-bilars omsättningshastighet nu.